Несторівський центр

Розвиток освіти безпосередньо впливає на рівень розвитку держави та суспільства. З часу здобуття Україною незалежності вітчизняна освіта перебуває в стагнації та є заручником пострадянських пережитків

Система української освіти залишається в паралельній реальності і мало співвідноситься з потребами українського суспільства.

Основною метою діяльності Громадської організації “Несторівський центр” є розвиток освіти та науки, пошук та формування їх перспективних інституційних форм.

Основні завдання:

- розробка та впровадження інноваційних форм розвитку освіти;

- підтримка перспективних науково-дослідницьких проектів та інтеграція їх результатів в освітній процес;

- представництво інтересів членів Організації у відносинах з державними установами щодо питань освіти і науки;

- здійснення видавничої справи, а також розповсюдження наукової, науково-популярної, навчально-методичної літератури;

- сприяння у підготовці науково-дослідницьких робіт у сфері нових форм освітньої діяльності на базі сучасних методів дослідження, закордонних освітніх технологій і відповідних стандартів у системі освіти;

- надання допомоги у підготовці і публікації монографій, посібників, хрестоматій;

- проведення зустрічей (конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів) для об’єднання зусиль задля розвитку української освіти та науки.

pexels-photo-268424